Stefoulis Schools logo

 
Εγγραφή Διαγραφή


vertical line
  

Προφίλ / εκπαιδευτικές καινοτομίες


blue arrow Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Μαθητών
blue arrow Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Καθηγητών
blue arrow Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Γονέων
blue arrow Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Σχολείου

* Σημείωση : Ο αστερίσκος υποδηλώνει καινοτομίες που εφαρμόζονται αποκλειστικά στα σχολεία μας

Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Μαθητών

1. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμόζονται εποπτικά μέσα, όπως:

Α)  projector: χρησιμοποείται για την προβολή ταινιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων multimedia. Ανάλογα την περίπτωση ο projector συνδέεται με συσκευή dvd, video ή υπολογιστή. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο internet με σκοπό την αξιοποίηση εκπαιδευτικών site. Ειδικά, οι εκπαιδευτικές κινηματογραφικές προβολές γίνονται με σκοπό την εξοικείωση και την κατανόηση της γλώσσας αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του λόγου. Δίνουμε το ερέθισμα στους μαθητές μέσω των εκπαιδευτικών ταινιών, να παρατηρήσουν άμεσα την προφορά, τις εκφράσεις και τη σωστή χρήση της ξένης γλώσσας.

Β) dvd / video / tv: οι συσκευές χρησιμοποιούνται για την προβολή ταινιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Γ)  computers: οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα σε επιπλέον ώρα από το βασικό πρόγραμμα μαθημάτων να κάνουν πρακτική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας με τη βοήθεια του υπολογιστή. Μέσα από γραφικά, κείμενα και ήχο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία με τον πιο σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο. Παράλληλα, ένας υπολογιστής χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη για την προβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων CD-ROM και τη σύνδεση στο δαδύκτιο.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Οι δεξιότητες του ακουστικού, προφορικού και γραπτού λόγου έχουν πολύ σημαντικό λόγο στη σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία. Τα κέντρα ξένων γλωσσών Stefoulis schools, ανταποκρινόμενα σε αυτήν την πρόκληση, έχουν ενισχύσει σημαντικά το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Από το τρίτο, μάλιστα, σχολικό έτος παρέχεται επιπλέον διδακτική ώρα για τη διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων από καθηγήτρια που έχει την αγγλική ως μητρική γλώσσα. Ειδικά, η διδασκαλία του γραπτού λόγου γίνεται ξεχωριστά σε ώρα όπου οι μαθητές μαθαίνουν γενικές αρχές έκφρασης και έκθεσης ιδεών, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με διάφορα είδη γραπτού λόγου που εμφανίζονται στις εξετάσεις (γράμμα, σημείωμα, αναφορά, επιστολή, e-mail κ.α.) Το έντυπο υλικό εξοικειώνει βήμα - βήμα τους μαθητές με τις ανάγκες αυτών των μαθημάτων (όλα αυτά σε συνάρτηση με μαθήματα video, computer programs, κασσέτες, CDs, DVDs).

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εγγύηση για την επιτυχία στις εξετάσεις αποτελούν τα εργαστήρια των εξετάσεων που παρέχονται επιπλέον 1 - 2 μήνες πριν τις βασικές εξετάσεις. Οι μαθητές εξοικειώνονται με το περιβάλλον των εξετάσεων μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων παρέχεται στους μαθητές ειδικό έντυπο υλικό διαμορφωμένο από τη διεύθυνση και τους καθηγητές των σχολείων μας.

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ *

Πέρα από το βασικό διδακτικό υλικό, δίνονται στους μαθητές ειδικές σημειώσεις ως βοηθητικό υλικό στις εξετάσεις. Οι σημειώσεις δημιουργήθηκαν από τη διεύθυνση και τους καθηγητές τών σχολείων και συνεχώς ανανεώνονται. Περιέχουν επιπλέον ασκήσεις, λεξιλόγιο χωρισμένο σε κατηγορίες, καθώς και ειδικές οδηγίες σχετικά με τις εξετάσεις.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ *

Εφαρμόζεται σύστημα δανεισμού ξενόγλωσσων λογοτεχνικών βιβλίων, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές υποχρεωτικά δανείζονται λογοτεχνικά βιβλία. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να γίνουν συνδρομητές σε περιοδικά και εφημερίδες. Η όλη διαδικασία ενισχύεται με θεματικές βιντεοποροβολές, προγραμματα στον υπολογιστή, δραστηριότητες στο διαδίκτυο, ασκήσεις στην τάξη και ανάληψη εργασιών. Έτσι, οι μαθητές εξοικειώνονται με το διάβασμα και καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και αντίληψη.

6. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται αναλυτικά η παρουσία των μαθητών στην τάξη, η διδακτέα ύλη και η ανάθεση εργασιών στο σπίτι (homework). Έτσι, ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών και την ύλη που διδάσκεται.

7. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ *

Στο βιβλίο αυτό γίνεται καθημερινή καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη και της επιμέλειάς τους. Ένα μέρος της ενημέρωσης των γονέων βασίζεται σε αυτό το βιβλίο.

8. CLASS PORTFOLIO *

Κάθε τάξη έχει το δικό της φάκελο όπου καταγράφονται η επίδοση των μαθητών στα διαγωνίσματα και η επιμέλειά τους στις γραπτές δραστηριότητες και εργασίες. Σε κάθε ενημέρωση των γονέων παρέχονται τα στοιχεία αυτού του φακέλου.

9. STUDENT PORTFOLIO *

Κάθε μαθητής έχει τον δικό του φάκελο όπου διατηρεί οργανωμένα τα διαγωνίσματά του, τις εκθέσεις του και οτιδήποτε άλλο έχει κάνει. Παράλληλα, ενημερώνει ειδικά έντυπα που καταγράφουν την πρόοδό του στα διαγωνίσματα, στην ορθογραφία και στην αντιγραφή.

10. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ *

Αποκλειστικότητα των σχολείων μας αποτελεί η μοναδική καινοτομία σύνταξης του τετράδιου σημειώσεων. Η οργάνωση του τετραδίου διαφέρει ανά επίπεδο και παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν δομημένες τις σημειώσεις τους που αφορούν γραμματικά φαινόμενα και κανόνες, την κατανομή λεξιλογίου σε κατηγορίες, τη δομή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου κ.α. Ολόκληρη η σειρά των τετραδίων είναι δομημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μη κρατούν τις ίδιες σημειώσεις κάθε χρόνο, αλλά να τις εμπλουτίζουν σταδιακά.

11. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ανατίθενται στους μαθητές εργασίες, ατομικές και ομαδικές, που καλούνται να τις παρουσιάσουν στην τάξη. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην εμπέδωση του λεξιλογίου και των γραμματικών φαινομένων της γλώσσας, καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και υπευθυνότητας.

11. ΘΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ή ΣΚΕΤΣ (PLAYS AND SKETCHES)

Έχει δημιουργηθεί αρχείο με θεατρικά εργα και μικρά σκετς που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκήσουν τη γλώσσα με δημιουργικό τρόπο. Για την πραγμάτωση αυτής της ιδέας αφιερώνεται επιπλέον χρόνος διδασκαλίας, ενώ οι παραστάσεις πραγματοποιούνται τόσο στην τάξη, οσό και σε εξωτερικούς χώρους πριν τις γιορτές ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

12.VOCABULARY AND GRAMMAR BOXES *

Αποκλειστικά στα σχολεία μας χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ειδικά κουτιά  που περιέχουν δραστηριότητες λεξιλογίου και γραμματικής. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν ουσιαστικό και ευχάριστο τρόπο επανάληψης.

13. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημιουργήσαμε και διατηρούμε δική μας ιστιοσελίδα στο διαδύκτιο (www.stefoulis.gr), την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.


Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Καθηγητών

14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ολοι οι καθηγητές στα Κέντα Ξένων Γλωσσών Stefoulis schools είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και έχουν σημαντική διδακτική εμπειρία. Η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού περιλαμβάνει παρακολούθηση εκθέσεων βιβλίων και σεμιναρίων που αφορούν τη μεθοδολογία διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά μέσα. Το πρώτο σεμινάριο της χρονιάς γίνεται από Τον Κύριο Στεφούλη όπου καταρτίζονται οι εργαζόμενοι για τα καινούρια βιβλία, τη χρήση των εκπαιδευτικών μέσων, τις μεθόδους διδασκαλίας και τη γενικότερη πολιτική του σχολείου. Αυτό βοηθάει και στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος στην εργασία.Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμμέτεχουν σε προγρραματισμένες συναντήσεις των καθηγητών για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τους μαθητές. Παράλληλα, εφαρμόζονται αποκλειστικά στα σχολεία μας ειδικοί μέθοδοι αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης γενικά των καθηγητών με σκοπό την συνεχή βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας.  

15. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Βασική προϋπόθεση για την ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί η αξιοποίηση των διαφόρων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Εκμεταλλευόμαστε το πολύτιμο υλικό που υπάρχει σε αυτές και δημιουργούμε ασκήσεις, παιχνίδια, flashcards, βραβεία κ.α. Ήδη έχουν δημιουργηθεί ειδικά βιβλιαράκια σχετικά με τις διακοπές του Πάσχα  και την περίοδο του Καλοκαιριού.

16. ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ *

Αποκλειστικά για τα σχολεία μας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται ένα πλάνο ύλης για όλη τη σχολική χρονιά που καθορίζει τον ρυθμό και την πορεία των μαθημάτων. Αξιολογούνται οι δυνατότητες των παιδιών μιάς τάξης και στη συνέχεια, οργανώνεται η ύλη σπουδών. Με αυτόν τρόπο καθορίζονται οι ημερομηνίες των διαγωνισμάτων, καθώς και η ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες (προβολή ταινιών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θέατρο, δημιουργία εφημερίδας κ.α.).

17. ΑΡΧΕΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ *

Έχει οργανωθεί ένα αρχείο με δραστηριότητες που ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στην τάξη, χωρισμένες ανά επίπεδο. Αφορούν την εμπέδωση του λεξιλογίου και της γραμματικής μέσα από ομαδικές ασκήσεις (team work, pair work) και παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιδοθούν σε δραστηριότητες εκτός βιβλίου ύλης, γεγονός που προσδίδει ενδιαφέρον στο μάθημα.


Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Γονέων

18. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Εφαρμόζουμε την εναρκτήρια συγκέντρωση, κατά την οποία παρουσιάζεται στους γονείς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Θέματα όπως τα βιβλία και η διδακτέα ύλη, η χρήση των υπολογιστών, οι εκδηλώσεις, θέματα συμπεριφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη, ο τρόπος αξιολόγησης, το student portfolio και οι στόχοι της κάθε τάξης, αναλύονται στους γονείς από τη διεύθυνση του κέντρου μας. Παράλληλα παρέχεται στους γονείς ειδικό εγχειρίδιο που αποτελεί αποκλειστικότητα των σχολείων μας.

Επιπλέον, κατανέμονται οι ώρες κατά τις οποίες θα προσέρχονται οι γονείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς προς ενημέρωση της προόδου των μαθητών. Διοργανώνονατι παράλληλα συγκεντρώσεις για μια σειρά από θέματα που αφορούν τα πτυχεία γλωσσομάθειας (PALSO, CAMBRIDGE, MICHIGAN) και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται.

19. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΟΝΕΩΝ (PARENTS HANDBOOK)

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς δίνεται στους γονείς ένα ειδικό εγχειρίδιο, όπου αναλύονται οι στόχοι και τα καθήκοντα των γονέων απέναντι στους μαθητές, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την καθοδήγηση του μαθητή από τον γονέα στο σπίτι. Ο τρόπος αυτός αποτελεί ένα επιπλέον μέσο που βοηθά στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων, μαθητών και σχολείου.

Εκπαιδευτικά Μέσα Υποστήριξης Σχολείου

20. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ *

Οι καθηγητές, οι μαθητές και οι γονείς συμπληρώνουν αναλυτικά ερωτηματολόγια, ώστε να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των σχολείων μας. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογούνται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και καταγράφονα οι ανάγκες όλων όσων συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες.

21. SWOT analysis *

Μία ακόμη αποκλειστικότητα των σχολείων μας είναι η ανάλυση των ισχυρών (strengths) και των αδύνατων (weak) σημείων, η καταγραφή των ιδεών που υπάρχει η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν (opportunities) και ο εντοπισμός των 'απειλών' (threats) που υποθάλπουν τη σωστή λειτουργία των σχολείων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τίθενται οι νέοι στόχοι, ενώ η ποιότητα εκπαίδευσης βελτιώνεται συνεχώς.

22. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Stefoulis Schools προωθούν και οργανώνουν ένα πλήθος κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως: εκδρομές πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, χοροί και parties, θεατρικές παραστάσεις.


Copyright © 2006, www.stefoulis.gr All rights reserved | αρχική | επικοινωνία | sitemap

bottom_page
Κατασκευή και σχεδίαση ιστοσελίδων